MOGUIDE
Een enorme uitdaging.
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en Wmo 2015. Met de overheveling is tegelijk een bezuiniging doorgevoerd. De gemeenten staan hiermee voor een enorme uitdaging. Met de MoGuide worden gemeenten en ondersteuners in staat gesteld de gesprekken met de burger over ondersteuning makkelijker en beter te voeren. MoGuide maakt het mogelijk als standaard voor registratie en communicatie te fungeren tussen cliënt/ gezin, gemeente en alle zorg- en dienstverleners. Gekoppeld aan alle afzonderlijke ICT oplossingen maakt het de MoGuide tot dé ideale tool voor de situatie anno 2015.
Naast een verbeterde dienstverlening zorgt MoGuide ook voor significante financiële besparingen en hogere klanttevredenheid. De gebruikersvriendelijkheid, transparantie en eenvoud van het format verhoogt ook de medewerkerstevredenheid. De consulent en of functionarissen binnen de wijk- en buurtteams blijven bespaard van alle papieren rompslomp. Zij kunnen zich focussen op datgene waar het over moet gaan…..de ondersteuning van de burger om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen en functioneren.

Met gebruik van de MoGuide wordt een belangrijk doel gerealiseerd, namelijk:

met minder meer doen!

MEER INFO
VOORDELEN
  • Eenmalig vastleggen informatie
  • Uitbreiding nieuwe functionaliteiten mogelijk
  • Ondersteunt consulent
  • Gebruikersvriendelijk
  • Privacy beschermd
  • Beleidsnormen individuele gemeente
  • Compensatie/arrangement op basis kanteling
  • Het ‘keukentafel’ gesprek
  • Financieel
OVER ONS

MOGuide is een onderneming met als doel het ontwikkelen van ‘ praktische oplossingen’ voor gemeenten en partijen in de zorgketen om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en optimaal kunnen genieten. Immers…
Een vitale en comfortabele leefomgeving draagt bij aan een betere kwaliteit en kwantiteit van leven.

OVER ONS