De ZorgZaak uit Hoogeveen start project met MoGuide.

admin
Reacties uitgeschakeld voor De ZorgZaak uit Hoogeveen start project met MoGuide.

Thuiszorg de ZorgZaak uit Hoogeveen is met MoGuide een project gestart met als doel gesprekken met cliënten te voeren met gebruik van de MoGuide. Daarmee zet de ZorgZaak nog meer dan anderen in op efficiency door innovatie.  De MoGuide is een tool dat het mogelijk maakt zonder papier, pen en of telefoon gesprekken met cliënten te voeren en vervolgens alle volgende handelingen met een druk op de knop uit te voeren. Handelingen en acties kunnen sneller, beter, makkelijker en daarmee goedkoper. Het geeft de cliënt en de medewerker “rust” en vertrouwen in hét gesprek.

De ZorgZaak (www.zorgzaak.nl) is een Drentse thuiszorgorganisatie die ook de aanpakkers in zorg & welzijn genoemd wordt. En dat is niet ten onrechte. Al meer dan 20 jaren levert de ZorgZaak  huishoudelijke hulp, verpleging, verzorging, begeleiding, dagbesteding etc. in Drenthe en de omliggende gemeenten. De ZorgZaak levert ook hulpmiddelen en services om daarmee de cliënt zo lang als mogelijk thuis te ondersteunen. De ZorgZaak is betrokken bij verschillende innovatieve projecten.

Gemeenten krijgen per 1 januari 2015 een nog grotere verantwoordelijkheid met de overheveling van de Jeugdwet, Extra murale begeleiding en Persoonlijke zorg uit de AWBZ.  Daarenboven moet ook sterk bezuinigd worden. Dit is alleen mogelijk door samen te werken en gebruik te maken van ieders krachten. De ZorgZaak neemt hierin het voortouw met inzet op efficiency door innovatie. Gebruik van de MoGuide is daar een mooi voorbeeld van.

In het project wordt de MoGuide aangepast aan de wensen en visie van de ZorgZaak om vervolgens een tiental medewerkers in de “participatie gesprekken” te ondersteunen. Deze gesprekken zullen informatie moeten geven over de ondersteuningsbehoefte van de cliënten om zelfstandig te kunnen blijven functioneren in de eigen omgeving. Met de MoGuide wordt inzicht gegeven in die persoonlijke situaties. Vanuit de “eigen kracht” wordt met elkaar gezocht naar oplossingen.  Gebruik van de MoGuide maakt het mogelijk “met minder meer te doen!”   En dat is wat de participatie maatschappij vraagt.