Gemeente Duiven initieert pilot via VNG

admin
Reacties uitgeschakeld voor Gemeente Duiven initieert pilot via VNG

 Nieuws  23-10-2015                    pilotstart 1

   

   Gemeente Duiven initieert pilot via VNG. 

      http://depilotstarter.vng.nl/

 

Uniformeren en harmoniseren met als doel administratieve lasten verminderen!

Gemeente Duiven heeft mede door de nieuwe functies Jeugdwet, Participatiewet en Wmo2015 per 1 januari 2015 haar organisatie opnieuw ingericht en aangepast.  Medewerkers van de gemeente helpen de burgers op basis van zelfredzaamheid met het zoeken naar oplossingen bij het zelfstandig wonen. Indien gewenst wordt doorverwezen naar ketenpartners.

MoGuide:  Ipad als hulpmiddel bij zogenaamde keukentafelgesprekken

Sinds 2014 wordt  de applicatie MoGuide ingezet voor het vastleggen van de zogenaamde keukentafel gesprekken. Met de MoGuide hebben wij een oplossing voor alle gesprekken die gevoerd worden met de burgers en teams.  Pen en papier zijn niet meer nodig. Het gesprek kan in principe worden afgerond met een automatisch opgemaakt rapport, verslag en beschikking.  Een visuele Zelfredzaamheidmatrix en participatieladder zijn integraal opgenomen.

Central Station: regiesysteem

Daarnaast maken wij gebruik van het regiesysteem  Central Station. De applicaties zijn deels aan elkaar gekoppeld waardoor data eenmalig, snel en effectief kan worden verwerkt.

Pilot

De informatie uit de MoGuide willen we volledig koppelen aan het regiesysteem, zodat info niet overgetypt hoeft te worden en medewerkers veel efficiënter kunnen werken. pilotstart 2

Wij denken dat dit aandachtspunt ook bij collega gemeenten op de agenda staat.  Grootschaliger aanpak kan deze ontwikkeling versnellen.  Ons voorstel is de verdere ontwikkeling samen met collega gemeenten te realiseren in een pilot.

De koppeling van de MoGuide kan zo vorm gegeven worden, dat deze passend is voor de verschillende regiesystemen die bij gemeenten gebruikt worden.Wij zijn ervan overtuigd dat het eindresultaat zal leiden tot betere communicatie, minder klachten, minder bureaucratie en significante besparing op de uitvoeringskosten.  In de werkprocessen en de inrichting van de applicaties hebben wij een eerste stap gezet.

Deelnemen? 

Wilt u meedoen aan  de doorontwikkeling? Neem dan contact op met:

Inez  Ytsma

Coördinator sociaal Team, gemeente Duiven

Email: i.ytsma@duiven.nl

Tel: 0316 – 27 94 73