MoGuide

Home MoGuide

MoGuide

Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 ook verantwoordelijk voor de Jeugdwet, Participatiewet en begeleiding. Met de overheveling van deze nieuwe functies is ook een bezuiniging gerealiseerd. De gemeenten staan voor een enorme uitdaging. Met de nieuwe applicatie MoGuide worden gemeenten in staat gesteld de aanvragen voor ondersteuning eenvoudiger, sneller en met minder bureaucratie te behandelen. Het zorgt er primair voor dat er tijd bespaart wordt en daarmee significant financieel voordeel wordt behaald. Het leidt ook tot betere dienstverlening en toename van klanttevredenheid. Door de gebruikersvriendelijkheid, transparantie en eenvoud verhoogt het ook de medewerkerstevredenheid. De MoGuide is een prima Tool voor zowel de medewerker als het sociaal (wijk) team. Gezamenlijk kan het dossier besproken en bewerkt worden. Hiermee wordt een belangrijk doel van de gemeente gerealiseerd, namelijk:

“Met minder meer doen!!!”