Nieuw, de WachtlijstGuide voor het wegwerken van wachtlijsten

admin
Reacties uitgeschakeld voor Nieuw, de WachtlijstGuide voor het wegwerken van wachtlijsten

Nu ook een MoGuide versie voor het wegwerken van wachtlijsten.

Het beroep op de gemeente om te helpen bij de ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen kan door allerlei omstandigheden explosief toenemen. Het ambtelijk apparaat om die Wmo en Jeugdwet aanspraken te behandelen en binnen de wettelijke termijn af te handelen kan in het gedrang komen.  Het is zelfs mogelijk dat er een wachtlijst ontstaat dat, ook al wordt eer met man en macht gewerkt, niet minder wordt.

Voor een dergelijke situatie kan de nieuwe MoGuide wachtlijst versie worden ingezet.  De wachtlijstversie is een verkorte versie van de uitgebreide MoGuide met de meest concrete items die aan de orde moeten komen in een gesprek voor ondersteuning.

Met de wachtlijstversie kan de consulent het gesprek voeren met de inwoner. Daarin worden de belangrijkste relevante gegevens over de situatie en de ondersteuning geregistreerd. De Wachtlijstversie maakt op basis van de registratie automatisch een verslag dat door de inwoner en de consulent digitaal ondertekend kan worden. In het verslag is de ondersteuning in aantal, omschrijving en de zorgleverancier vermeld. Met de wachtlijstversie kan het verslag ook via email worden verstuurd. De wachtlijstversie is ook een gebruikersvriendelijke versie dat heel eenvoudig en snel ingezet kan worden.

De wachtlijstversie kan ook uitkomst bieden als er her-indicaties moeten worden uitgevoerd, of als er enquêtes gehouden moeten worden.

De wachtlijstversie is te gebruiken op tablet, laptop en desktop.