Over ons

Home Over ons

Over MoGuide B.V.

MoGuide B.V. is een onderneming met als doel het ontwikkelen van  ‘praktische oplossingen’ voor gemeenten, en organisaties binnen de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen en functioneren en optimaal kunnen genieten.  Immers……

‘Een vitale en comfortabele leefomgeving draagt bij aan een betere kwaliteit en kwantiteit van leven.’

Essentieel is het gebruik van de Ipad voor alle werkzaamheden die rond een aanvraag voor ondersteuning nodig zijn. Daarmee kunnen processen worden verbeterd en versneld. Dit vindt plaats op basis van waarnemingen, probleem analyse en opstellen van een Totaal ondersteuningsplan op basis van zelfredzaamheid. Met de MoGuide kunnen naast indicaties en her-indicaties ook klanttevredenheidsenquete worden gehouden. De MoGuide geeft richting en invulling aan objectievere en beter op de burger afgestemde oplossingen volgens de kanteling uit de Wmo verordening 2010 en de nieuwe Wmo 2015. Met onze oplossingen realiseren wij een optimale combinatie van diensten en hulpmiddelen die bijdragen om de burger zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.

De Tool MoGuide  is ook ideaal voor dienst- en zorgverleners, instanties en organisaties die direct of indirect betrokken zijn bij de ondersteuning van de zelfstandig wonende burger (en gezin)