Versie 3 van MoGuide in gebruik

admin
Reacties uitgeschakeld voor Versie 3 van MoGuide in gebruik

 

 

30-9-2015                          Nieuwe release MoGuide versie 3.0

In september is versie 3 van de MoGuide geïntroduceerd bij de medewerkers van gemeente Duiven. In deze versie zijn nieuwe functies opgenomen die veel voorkomende handelingen na het gesprek overbodig maken.

rtl-1

Het is een feit dat in het sociaal domein en in de zorg heel veel geschreven wordt om zoveel als mogelijk vast te kunnen leggen van de situatie van de cliënt. Deze informatie vindt zijn weg naar de verschillende documenten en het cliëntdossier.  De documenten en formulieren zijn op de inhoud beoordeeld. Als resultaat zijn formats opgemaakt die in versie 3 van de MoGuide zijn opgenomen. Deze worden door het vastleggen van bronwaarden (gegevens van de cliënt ) automatisch opgemaakt. Met de handtekeningsfunctie kan de medewerker en cliënt zijn/haar handtekening zetten. Vervolgens kunnen de documenten met de mailfunctie naar de belanghebbenden verstuurd worden. Dit bespaart sterk op kosten uitvoering en administratie. 

Nieuwe functies MoGuide versie 3.0 zijn o.a.:

  • Koppeling ondersteuning aan ondersteuningsdoelstelling;                                                                  moguide3.0_1
  • opmaak van een totaal ondersteuningsplan;
  • automatische opmaak van de verslagen per onderwerp/ aandachtsveld/ leefgebied;
  • automatische opmaak van totaal rapport van alle cliënt informatie;
  • automatische opmaak formulieren zoals toestemmingsformulier;
  • automatische opmaak van beschikkingen;
  • geïntegreerde Zelfredzaamheid matrix;
  • geïntegreerde Participatieladder.

Onderdeel van de  release versie 3 is de koppeling met het regiesysteem Central Station van Obec Softwaresystems uit Eindhoven. Dat maakt het mogelijk dat andere bewerkingen ook geautomatiseerd kunnen verlopen. Central Station en MoGuide zijn gekoppeld. De komende maanden staan in het teken van fine tuning.